superKET, sahip olduğu IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, EN 3834 / EN 15085 entegre yönetim sistemlerine uyarken, müşteri isteklerine bağlı kalarak;

 • Şirket misyon ve vizyonuna uygun hareket etmeyi,
 • Müşterilerin talep ve beklentilerini anlayıp, uygun şekilde karşılayarak memnuniyetlerini sağlamayı ve sürekli iyileştirmeyi,
 • Hizmet ve yönetim fonksiyonlarını gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde, mevcut kalite yönetim sistemlerinin şartlarını yerine getirmeyi, belgelendirmeyi, dokümante etmeyi ve sürekli iyileşmesini sağlamayı,
 • Sunduğumu hizmet ve yönetim faaliyetlerin de ulusal ve uluslararası standartlara ve mevzuatlara uyum sağlamayı,
 • Tüm çalışanlarını entegre kalite yönetim sistemleri konularında bilinçlendirmeyi, politika ve uygulamaları hakkında bilgilendirerek farkındalık yaratmayı
 • Kalitenin bir ekip işi olduğu bilinci ile çalışanların gelişimini sürekli destekleyen eğitim programları ile çalışan memnuniyeti, bağlılığı ve motivasyonunun yüksek tutulmasını sağlamayı,
 • Şirket kalite hedeflerinin oluşturulmasını, periyodik olarak gözden geçirmeyi, düzeltici ve önleyici faaliyetlerle kontrol altına almayı taahhüt eder.

superKET, kurumsal bilginin hem kendisi hem de paydaşları açısından son derece mühim olduğunun bilincindedir. Bu sebepten dolayı, bünyesinde ISO 27001 standardının gerekliliğine bağlı kalan, yaşayan ve sürekli gelişen bir Bilgi Güvenliği Sistemi kurmuştur.

superKET, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) standardını uygulayarak; varlık envanterindeki tüm bilgilerin varlığını, bütünlüğünü, gizliliğini ve erişilebilirliğini sağlamış ve güvence altına almıştır.

Bilgi Güvenliği Sistem faaliyetlerinde;

 • Risk analizleri ile süreçlerindeki devamlılığı ve sürekli iyileşmeyi,
 • Yasalar ave üçüncü taraflar ile yapılan sözleşme şartlarına tam uyum sağlamalayı,
 • Kendi personelinin de bu sistemin bir parçası olup, BGYS’ye etkin katılımını, farkındalık ve güvenlik gereksinimlerine uyumlarının en üst seviyeye çıkarmalarını sağlamayı,
 • Bilgi güvenliği ihlal olaylarını en aza indirmeyi ve bu olaylardan kazanılan tecrübeyi fırsata çevirmeyi amaçlamakta ve taahhüt etmektedir.

superKET üretim faaliyetlerinde yürürlükteki çevre mevzuatları gerekliliklerine uygun olarak;

 • Çevre süreçlerine yönelik risk ve fırsatları değerlendirerek,
 • Kuruluşta yürütülen faaliyetlerde yürürlükteki iş kanunları ve yasal gereklilikleri uyumu sağlayarak
 • Doğal kaynakların verimli şekilde kullanımı sağlayarak,
 • Üretim faaliyetlerinde yenilenebilir enerji kaynağı kullanımını ön planda tutmak için yakıt ve hammadde alternatiflerinin değerlendirilmesini yaparak,
 • Toplumun ve paydaşlarının beklentilerini göz önünde bulundurarak,
 • Tüm çalışanlarının çevresel farkındalıklarının arttırılması için eğitim faaliyetlerini düzenleyerek,
 • İşletme içi atıkların azaltılması ve ayrıştırılmasını sağlayarak çevre kirliliğinin azalmasına katkı sağlayarak,
 • Periyodik olarak hedefler ve gözden geçirmelerle çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirerek gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

superKET tüm faaliyet aşamalarında idari ve saha çalışanları ile iş amaçlı ofis ve saha ziyaretinde bulunan ziyaretçileri için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kaza ve kayıpların önlenmesini/en aza indirilmesini hedeflemektedir.

Bu hedef doğrultusunda;

 • Sürdürülebilir İş Sağlığı ve Güvenliği politikası oluşturur ve bu doğrultuda gerekli düzenlemeleri sağlar.
 • Kuruluşta yürütülen faaliyetlerde yürürlükteki iş kanunları ve yasal gereklilikleri uyumu sağlar.
 • Faaliyetlerde değişen ve gelişen koşullar göz önünde tutularak gerekli güncellemeleri sağlar, bu güncellemeleri sağlarken çalışanlarının görüşlerini ve önerilerini öncelikle göz önüne alır.
 • Çalışanları ve ziyaretçileri için kuruluş faaliyetleri esnasında oluşabilecek tehlikeleri en aza indirmek için koruyucu ve önleyici tedbirleri alır.
 • Kuruluş faaliyetlerinden ve işyeri dışından kaynaklanan İş Sağlığı ve Güvenliği tehlikeleri ile ilgili riskleri belirler ve bu riskleri kabul edilebilir seviyelere çekerek kontrol altında tutulması için gerekli aksiyonları belirler.
 • Kuruluş için çalışanlar ve ziyaretçileri tarafından benimsenmesi ve uygulanması için gerekli eğitim faaliyetlerini periyodik olarak düzenler.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin devamlılığını sağlamak için düzenli iç ve dış denetimlerin yapılmasını sağlar. Belirlenen KPI ‘ları (kilit performans göstergelerini) periyodik olarak gözden geçirerek sürekli iyileştirme ve bu sayede, ramak kalaları, yaralanmaları, iş hastalıklarını önlemeyi taahhüt eder.

ISO 27001

ISO 45001

ISO 10002

ISO 9001

ISO 20000